Người chưa đủ 18 tuổi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Một thực tế hiện nay đó chính là nhiều cá nhân chưa đủ 18 tuổi đã có khoản thu nhập đáng kể từ nhiều việc làm chủ yếu trên nền tảng các ứng dụng công nghệ. Vậy, trong trường hợp người lao động dưới 18 tuổi có thu nhập thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Việc tra mã số thuế cá nhân online đối với các cá nhân dưới 18 tuổi có thể thực hiện được hay không?

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 quy định về đối tượng nộp thuế như sau:

– Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

– Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú được hiểu như sau:

– Cá nhân cư trú: Đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

– Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

– Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

– Cá nhân không cư trú: Không đáp ứng điều kiện nêu trên

Như vậy dựa vào căn cứ pháp lý về đối tượng cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân có thể thấy, pháp luật không hề dưới hạn về độ tuổi của người nộp thuế thu nhập cá nhân. Do đó, người dưới 18 tuổi nếu đáp ứng đầy đủ các quy định do pháp luật đề ra thì vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân như bình thường.

Vậy những thu nhập nào sẽ phải đóng thuế?

Pháp luật đã quy định rất rõ những thu nhập phải đóng thuế. Thuế TNCN chỉ phát sinh trong trường hợp người nộp thuế có đầy đủ các điều kiện phải nộp thuế. Thu nhập chịu thuế bao gồm:

Thu nhập từ kinh doanh

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ trúng thưởng

Thu nhập từ bản quyền

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Như vậy, nếu trong trường hợp cá nhân dưới 18 tuổi có thu nhập từ các khoản trên thì vẫn thuộc điện phải đóng thuế thu nhập cá nhân. 

Thời điểm xuất hóa đơn đối với hàng xuất khẩu 

Lợi ích của phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất

Bên cạnh đó, các cá nhân cần phải lưu ý: Không phải thu nhập bao nhiêu cũng phải đóng thuế. Chỉ có thu nhập tính thuế mới phải đóng thuế. Theo điều 21 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì thu nhập tính thuế sẽ = thu nhập trừ đi các khoản bắt buộc như bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh,…

Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có những ai có mức lương trên 11 triệu/tháng thì mới phải tính đến việc nộp thuế. Đây là theo quy định về mức giảm trừ gia cảnh năm 2020. Mức giảm trừ gia cảnh này đã tăng so với mức cũ.

Như vậy, người dưới 18 tuổi chỉ phải nộp thuế nếu có thu nhập chịu thuế theo quy định và mức thu nhập phải còn dương sau khi trừ đi những khoản được giảm trừ.

 

Back to Top