Tư vấn

Thời điểm xuất hóa đơn đối với hàng xuất khẩu

Hiện nay, hoạt động xuất khẩu không chỉ tập trung tại các doanh nghiệp lớn mà còn dần xuất hiện tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và việc xuất hóa đơn là việc tất yếu cần làm. Trong lần đầu xuất khẩu hàng hóa, nhiều kế toán thường lúng túng trong việc kê khai nộp thuế nhập khẩu, thủ tục hải quan, chưa biết in hóa đơn điện tử đối với hoạt động xuất khẩu, không xác định được thời điểm xuất hóa đơn… Nhằm giúp kế toán thực hiện công việc trơn tru hơn, bài viết này sẽ làm rõ thời điểm xuất hóa đơn đối với hàng xuất khẩu.

Thời điểm lập hóa đơn xuất khẩu không phụ thuộc vào thời điểm lập tờ khai hải quan, mà phụ thuộc vào thời điểm xuất hàng, xuất khẩu hàng hóa cho bên nhập khẩu, bên mua hàng.

1. Nếu thời điểm hàng được xuất khẩu được xác định là thời điểm kê khai trong tờ khai hải quan.

Trong trường hợp này, căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, ngày lập hóa đơn xuất khẩu được xác định là ngày lập tờ khai hải quan. Do vậy, khi DN lập hóa đơn xuất khẩu mà có ngày ra hóa đơn xuất khẩu sau ngày lập tờ khai hải quan thì được xác định là hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Trường hợp này căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC thì với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm thì bạn có thể bị xử phạt với mức phạt như sau:

 – Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến việc chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt, ở đây là 4.000.000 đồng.

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

2. Nếu thời điểm hàng được xuất khẩu khác với thời điểm lập trong tờ khai hải quan, nhưng được xác định là thời điểm lập hóa đơn.

Khi thời điểm xuất hàng là thời điểm lập hóa đơn, thì trong trường hợp này, ngày lập hóa đơn xuất khẩu là ngày xuất hàng được xác định là việc lập hóa đơn đúng thời điểm. Do vậy, dù thời điểm lập hóa đơn khác với thời điểm lập trong tờ khai hải quan thì cũng không trái quy định của pháp luật, DN sẽ không bị xử phạt khi đã lập hóa đơn đúng thời điểm.

3. Nếu thời điểm hàng được xuất khẩu khác với thời điểm lập hóa đơn nhưng cũng không phải là thời điểm kê khai hải quan.

Thời điểm lập hóa đơn khác với thời điểm hàng được xuất khẩu, do vậy, việc ghi ngày ra hóa đơn xuất khẩu như vậy được xác định là trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm. Việc lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt theo điểm a khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT – BTC như trên.

4. Về việc có được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn xuất khẩu có ngày lập sau ngày lập tờ khai hải quan.

Như đã phân tích, thời điểm lập hóa đơn xuất khẩu theo quy định của pháp luật được xác định là thời điểm xuất khẩu hàng hóa, tức là thời điểm chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu cho bên nhập khẩu. Thời điểm lập hóa đơn xuất khẩu trong hóa đơn xuất khẩu có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định thời điểm tính thuế giá trị gia tăng khi hóa đơn xuất khẩu này được lập một cách hợp pháp.  Do vậy, khi hóa đơn xuất khẩu đối với loại hàng hóa này được DN lập đúng thời điểm, đúng trình tự, thủ tục thì đây là một trong những căn cứ, điều kiện để hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Lợi ích của phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất 

Kê khai thuế bằng hóa đơn điện tử

Nếu DN lập hóa đơn không đúng thời điểm thì căn cứ do nguyên nhân khách quan làm chậm thanh toán tiền hàng dẫn đến nhà cung cấp không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi giao hàng/ thanh lý hợp đồng, thì bên mua, bên nhập khẩu vẫn được kê khai, hoàn thuế với những hóa đơn giá trị gia tăng hàng hóa mua vào do người bán, bên xuất khẩu lập sai thời điểm nếu các hóa đơn này có đủ điều kiện khấu trừ theo quy định.

Nếu bên bán, bên xuất khẩu lập sai thời điểm mà không do nguyên nhân khách quan thì trong trường hợp này, hóa đơn được lập sai thời điểm sẽ không đúng với quy định của pháp luật, không đáp ứng điều kiện về hóa đơn để được khấu trừ, hoàn thuế đầu vào.

 

Rate this post

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button